Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

News (December 2013)

Kwantowa nanooptyka, czyli o bardzo małych antenach

dr Karolina Słowik, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Nanoanteny to drobinki metalu zdolne do przemiany promieniowania rozchodzącego się w przestrzeni w pole elektromagnetyczne zlokalizowane w obszarach mniejszych niż długość fali świetlnej. Tak silnej lokalizacji towarzyszy wielokrotne wzmocnienie pola, nawet o rzędy wielkości. Nanoanteny mogą z tego powodu drastycznie zwiększyć sprzężenie między fotonami a atomami lub sztucznymi atomami (np. kropkami kwantowymi). Ponadto, pole zlokalizowane wokół nanoanteny może być często opisywane w przybliżeniu jednego lub niewielkiej liczby modów.

Białe karły w układach podwójnych na podstawie wykresów kolor--kolor

dr Agnieszka Słowikowska, IA UZG

W moim wystąpieniu opowiem o statystycznej analizie pomiarów fotometrycznych białych karłów pochodzących z następujących przeglądów nieba: GALEX, SDSS, 2MASS, UKIDSS i WISE. Przedstawię wykresy kolor--kolor dla izolowanych białych karłów, jak również białych karłów występujących w układach podwójnych. Wykresy te wskazują na silną separację obu typów. Dodatkowo pokażę wyniki obserwacji białych karłów w układach podwójnych uzyskane przy pomocy 1.5-m teleskopu wyposażonego w robotyczny system optyki adaptatywnej.

Cepheus A: synchroniczna zmienność i wybuchy promieniowania metanolu

Cepheus A jest jednym z najbliższych obszarów formowania masywnych gwiazd. Przedstawione będą wyniki prawie 4-letnich obserwacji linii 6.7GHz metanolu za pomocą 32m radioteleskopu. Znaleziono skorelowane zmiany strumienia niektórych składników oraz wybuchy trwające 18-22 miesięcy. Dobrze określone charakterystyki zmienności silnie zawężają dotąd dyskutowane scenariusze pochodzenia maserów metanolu oraz mechanizmy ich pompowania.