Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

News (November 2014)

Symulacje numeryczne fal Alfvena w grawitacyjnie uwarstwionej atmosferze słonecznej

mgr Piotr Chmielewski

Intensywne obserwacje Słońca dostarczyły nam w ostatnim dwudziestoleciu niezliczonej ilości danych obserwacyjnych, ukazujących wyjątkową rolę procesów falowych w dynamice atmosfery naszej gwiazdy. Jednakże pomimo tak dużej ilości obserwacji i coraz większej liczby odkrytych i wyjaśnionych zjawisk, wciąż nie znamy odpowiedzi na choćby najbardziej fundamentalne pytanie dotyczące sposobu ogrzewania korony słonecznej i przyspieszania wiatru słonecznego.

Czerwone olbrzymy w układach podwójnych zaćmieniowych

mgr Milena Ratajczak

Nie sposób przecenić znaczenia gwiazd podwójnych zaćmieniowych dla astrofizyki. W erze dostarczających olbrzymie ilości danych przeglądów nieba liczba pomiarów dla układów podwójnych pozwala na wybranie tych obiektów, które są dla nas szczególnie interesujące. Czerwone olbrzymy należą do gwiazd, których poznanie wciąż wymaga wysokiej jakości obserwacji umożliwiających wyznaczenie ich parametrów z wysoką dokładnością. Dlatego szczególnie istotnym jest poszukiwanie takich obiektów w układach podwójnych.

Moja przygoda z astronomią

Zapraszamy na Seminarium Ogólne, które odbędzie się w poniedziałek 3 listopada 2014 roku, w sali seminaryjnej KRA, o godzinie 11:15
Wykład pt. „Moja przygoda z astronomią” wygłosi prof. dr hab. Andrzej Kus.