Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

News (December 2014)

Powstawanie planet w wyniku połączonego działania niestabilności płynowych w dyskach protoplanetarnych

dr Kacper Kowalik

Zawiadamiamy, że w dniu 15 grudnia o godz. 11.15, w sali seminaryjnej Centrum Astronomii UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kacpra Kowalika, pt.

"Powstawanie planet w wyniku połączonego działania niestabilności płynowych w dyskach protoplanetarnych."

Parametry gwiazd w próbce PTPS

Jedna z najbardziej efektywnych technik poszukiwania planet pozasłonecznych, metoda prędkości radialnych, bazuje na podstawowych informacjach dotyczących obserwowanych gwiazd. W celu opisu pozasłonecznego układu planetarnego niezbędne jest wyznaczenie parametrów gwiazdowych z jak największą precyzją. Zaprezentowane zostaną podstawowe parametry atmosferyczne, masy i promienie dla ponad 700 gwiazd, głównie olbrzymów i podolbrzymów, z kompletnej próbki 1000 gwiazd z Pensylwańsko-Toruńskiego Projektu Poszukiwań Planet (PTPS).

"Cagliari, Sardynia" - 12. Sympozjum Europejskiej Sieci VLBI.

Sympozja EVN odbywają się co dwa lata i są okazją do prezentacji oraz dyskusji o najnowszych osiągnięciach dokonanych przy pomocy techniki VLBI. W tym roku sześć osób z CA UMK uczestniczyło w 12. Sympozjum EVN w Cagliari na Sardynii. W referacie podsumuję nasz udział w konferencji oraz zaprezentuję wybrane doniesienia naukowe. Sympozjum było też okazją do wycieczki do nowego 64-m radioteleskopu (Sardinia Radio Telescope), który już niedługo powinien dołączyć do wspólnych obserwacji z EVN.