Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

News (February 2015)

Czy pozostałości po supernowych to kosmiczne pevatrony?

dr hab. Jacek Niemiec

Fale uderzeniowe pozostałości po wybuchach supernowych powszechnie uważa się za źródła galaktycznych promieni kosmicznych o energiach przewyższających 10^15 eV, czyli za kosmiczne pevatrony. W czasie mojego wystąpienia omówię wybrane obserwacyjne i teoretyczne argumenty wspierające ten paradygmat, jak również nakreślę problemy, które wymagają dalszych badań. Przedstawię także spodziewany wkład w rozstrzygnięcie zagadki pochodzenia promieni kosmicznych jaki dokona się dzięki budowie największego obserwatorium promieniowania gamma najwyższych energii Cherenkov Telescope Array (CTA).