Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

News (March 2015)

Carbon bearing molecules in interstellar clouds

Translucent interstellar clouds produce three kinds of absorptions: continuous extinction, believed to be caused by interstellar dust particles, identified bands of simple radicals – most of them carbon bearing ones - and more than 400 unidentified diffuse interstellar bands (DIBs). The latter are commonly believed to be carried by complex molecular species likely carbon bearing ones (chain species based on a carbon scheleton, polycyclic aromatic hydrocarbons, fullerenes); however, none of them was until now identified beyond a doubt.

Cząsteczki dwuatomowe w ośrodku międzygwiazdowym

dr Tomasz Weselak

Molekuły dwuatomowe dostarczają szeregu cennych informacji na temat ośrodka międzygwiazdowego. Stało się to możliwe zwłaszcza
w ostatnim czasie dzięki obserwacjom prowadzonym w ultrafiolecie za pomocą spektrografów zainstalowanych na instrumentach o dużej średnicy (MAESTRO, FEROS, HARPS, UVES). Widma wysokiej jakości mogą posłużyć do ustalenia dokładnych wartości parametrów molekularnych pozwalających w efekcie na precyzyjne wyznaczenie gęstości kolumnowych w kierunku rozpatrywanych obiektów.