Toruń Centre for Astronomy
Nicolaus Copernicus University

News (December 2015)

Wybrane aspekty kosmologii relatywistycznej

Ogólna teoria względności odgrywa olbrzymią rolę w dziedzinie kosmologii. Pomimo ogromnego postępu w metodach znajdywania rozwiązań równań Einsteina, u podstaw najczęściej dzisiaj stosowanego modelu kosmologicznego, LCDM, leży jedna z najprostszych metryk, metryka FLRW (zakładająca izotropowość i jednorodność rozkładu energii). W mojej prezentacji omówię wybrane, alternatywne do bazujących na FLRW, metody opisu Wszechświata oraz postaram się odpowiedzieć na krytykę jednej z nich - formalizmu Bucherta.

Statystyka wielkoskalowych fluktuacji w modelach wszechświatów wielospójnych o różnych typach topologicznych

dr Zbigniew Buliński

Szanowni Państwo,

7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Centrum Astronomii UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Bulińskiego pt. "Statystyka wielkoskalowych fluktuacji w modelach wszechświatów wielospójnych o różnych typach topologicznych". Szczegóły na: https://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/18522