Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Klastry obliczeniowe

Hydra

Klaster Hydra - komputery służące do intensywnych obliczeń numerycznych