Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Alternatywny model krzywej rotacji Galaktyki

dr hab. Piotr Gnaciński
Data
09.03.2015 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA