Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ASAS Variable Stars in Southern hemisphere (Pojmanski+, 2002-2005)

Pojmanski G., Maciejewski G., Pilecki B., Szczygiel D.
2006

Not Available

Słowa kluczowe
Surveys, Stars: Variable, Photometry