Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Astronomia "zawsze na fali"!

Wśród zdjęć prezentowanych na wystawie plenerowej "UMK w obrazach" (I części pt. "Mocne karty UMK. Wiedza, która odkrywa przyszłość") znalazła się "karta" Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Zdjęcie przedstawia ultra stabilny rezonator będący "sercem" optycznego zegara atomowego. W centralnej części zaprezentowana zaś jest mapa emisji maserowej metanolu na 5 cm w kierunku obszaru narodzin masywnych gwiazd G23.657-0.127 otrzymana przy użyciu Europejskiej Sieci VLBI. Ekspozycję składającą się z 18 prezentacji poszczególnych Wydziałów UMK można obejrzeć na ogrodzeniu Collegium Maximum przy Placu Rapackiego 1 w Toruniu. Otwarcie wystawy miało miejsce 16 maja.
zdjecie_1.jpg
Fot. A. Bartkiewicz