Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Astronomiczna gala i warsztaty dla uczniów i koordynatorów Astrobaz

Zakończyły się zorganizowane przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego warsztaty astronomiczne dla uczniów i koordynatorów z Astrobaz w ramach cyklu spotkań "Gwiaździste niebo nad Astrobazami - młodzi odkrywcy kontra astronomowie".

W czterodniowym (21-24 sierpnia) obozie naukowym uczestniczyło w sumie 50 osób. To młodzież oraz nauczyciele z Jabłonowa Pomorskiego, Brodnicy, Dobrzynia nad Wisłą, Kruszwicy i Gniewkowa. W ramach obozu w podtoruńskich Piwnicach 22 sierpnia odbyła się gala astronomiczna z udziałem młodzieży, opiekunów astrobaz, naukowców oraz samorządowców. W spotkaniu uczestniczył także członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. Uczestnicy rozmawiali o współpracy przy realizacji projektów popularyzujących astronomię i nauki ścisłe z wykorzystaniem Astrobaz Kopernik, była także mowa o tajnikach pracy astronomów i ciekawych zjawiskach na niebie w najbliższych miesiącach. W programie znalazły się także zwiedzanie radioteleskopu oraz obserwacje astronomiczne. Podczas spotkania młodzież otrzymała także Certyfikaty Młodego Naukowca.

Cykl "Gwiaździste niebo nad Astrobazami - młodzi odkrywcy kontra astronomowie" jest kontynuacją zajęć realizowanych przez Departament w ubiegłych latach, tzw. Astro-Szkoły. Jest to innowacyjna forma zajęć popularyzujących naukę, polegająca na porzuceniu konwencji wykładu i zastąpieniu go żywą lekcją astronomii. Dlatego oprócz zajęć w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, seansu w Planetarium pt. „Lato pod gwiazdami”, wizyty w sali interaktywnej Geodium i udziału w pokazie Bella Skyway Festival pt. „Płynny Wszechświat” młodzież uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez pracowników Centrum Astronomii UMK. Młodzi pasjonaci astronomii zapoznali się z instrumentami znajdującymi się w obserwatorium w Piwnicach oraz aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi. Uczniowie mieli szansę zapoznać się z codzienną pracą astronomów - zarówno jeśli chodzi o obserwacje, jak i symulacje komputerowe. Zaplanowali również badania na 32-metrowym radioteleskopie RT4, który jest największym tego rodzaju instrumentem w Polsce, a następnie wykonali obserwacje i ich analizę. Spotkanie było także okazją do przedstawienia oferty studiów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK oraz poinformowania o dostępnych programach stypendialnym (m.in. o konkursie "Olimpijczycy" dla laureatów krajowych olimpiad i konkursów przedmiotowych, realizowanym we współpracy z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego i Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych). Stało się również platformą do dyskusji nad przyszłością Astrobaz, które są unikatowym projektem edukacyjnym i wizytówką naszego regionu. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz samorządów lokalnych i szkół, którzy swoimi działaniami wspierają funkcjonowanie Astrobaz i promocję astronomii w regionie.

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-edukacja/31268-warsztaty-astronomiczne-za-nami