Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ATHENA - new generation X-ray telescope

dr hab. Agata Różańska (CAMK PAN)

Abstrakt:
ATHENA to nowej generacji teleskop rentgenowski zaakceptowany przez Europejską Agencję kosmiczną z planem wyniesienia na orbitę w roku 2028. Opowiem o celach naukowych misji oraz o udziale Polaków w budowie tego satelity. Zostaliśmy zaproszeni przez naukowców z Instytutu Maxa Plancka do prac nad przygotowaniem detektora WFI satelity ATHENA. Ponadto, naukowcy z Francuskiej Agencji Kosmicznej powierzyli nam budowę mechanizmu instrumentu X-IFU. Udział polskich naukowców i polskich instytutów badawczych w misji ATHENA to olbrzymia szansa dla polskich naukowców na zdobycie poważnej roli decyzyjnej przy planowaniu obserwacji oraz bezpośredniego dostępu do ich wyników.

Data
08.05.2017 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA