Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Badanie orientacji galaktyk w strukturach

dr Włodzimierz Godłowski
Instytut Fizyki, Uniwersytet w Opolu

W 1975 roku Halley i Peebles zaproponowali trzy testy statystyczne do badania orientacji galaktyk w wielkoskalowych strukturach. Od tego czasu metoda ta stała się standardową metodą badania uporządkowania w ustawieniu płaszczyzn galaktyk. Przeanalizowano dokładnie te testy i pewne ich rozwinięcia i udoskonalenia zostały zaproponowane. Bazując na nich zaproponowano nową metodę analizy ustawienia galaktyk w gromadach. Analizowano orientację galaktyk w strukturach o różnej liczebności Nasze prace pokazują, że uporządkowanie orientacji płaszczyzn w gromadach i grupach galaktyk rośnie wraz z ich liczebnością. Analizowano również orientację grup galaktyk w Lokalnej Supergromadzie znajdując ze jest ona silnie skorelowana z rozkładem sąsiednich gromad w skali około 20 Mpc. Analizowano również konsekwencje różnych aproksymacji prawdziwego kształtu galaktyki ich konsekwencje dla badań orientacji galaktyk.

Data
20.02.2012 - 11:15