Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Cherenkov Telescope Array

prof. dr hab. Bronisław Rudak

Zaprezentowane zostaną:
- historia naziemnej astronomii gamma i geneza CTA
- projekt i realizacja CTA
- kluczowe cele naukowe
- udział polskich instytucji w CTA.

Data
06.05.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA