Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

CI Cygni - the Well Understood Symbiotic Binary?

Mikolajewska J., Mikolajewski M.
1988

The observed properties of CI Cyg are reviewed. Spectroscopic and photometric changes due to orbital effects as well as intrinsic variability of the components are discussed.