Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Coroczne prace serwisowe przy lustrze wtórnym radioteleskopu RT-4

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg
Fot. P. Wolak