Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Cząsteczka H2 w materii międzygwiazdowej

dr Piotr Gnaciński (UG)

Tematem wykładu będą niezwykle rzadkie obserwacje linii absorpcyjnych cząsteczki wodoru pochodzące ze wzbudzonych poziomów oscylacyjnych. Linie te występują w ultrafioletowym zakresie widma obserwowanym przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Obserwacje linii H2 ze wzbudzonych poziomów oscylacyjnych pozwalają obliczyć dokładny model obłoku materii międzygwiazdowej. Ponadto na przykładzie tych linii można zauważyć, że temperatura rotacyjna wyznaczana pomiędzy stanami orto i para H2 jest błędna.

Data
11.03.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA