Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Cząsteczki dwuatomowe w ośrodku międzygwiazdowym

dr Tomasz Weselak

Molekuły dwuatomowe dostarczają szeregu cennych informacji na temat ośrodka międzygwiazdowego. Stało się to możliwe zwłaszcza
w ostatnim czasie dzięki obserwacjom prowadzonym w ultrafiolecie za pomocą spektrografów zainstalowanych na instrumentach o dużej średnicy (MAESTRO, FEROS, HARPS, UVES). Widma wysokiej jakości mogą posłużyć do ustalenia dokładnych wartości parametrów molekularnych pozwalających w efekcie na precyzyjne wyznaczenie gęstości kolumnowych w kierunku rozpatrywanych obiektów.
Na wykładzie zostaną zaprezentowane ostatnie odkrycia dotyczące prostych molekuł takich jak H2, CH, CH+, CN; oraz dopiero w ostatnim czasie obserwowanych w większej ilości obłoków cząsteczek OH czy NH. Nowo uzyskane związki między gęstościami kolumnowymi rozpatrywanych cząsteczek zostaną porównane z ostatnimi wynikami w kontekście innych obserwabli charakteryzujących obłoki międzygwiazdowe.

Data
02.03.2015 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA