Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Czerwone olbrzymy w układach podwójnych zaćmieniowych

mgr Milena Ratajczak

Nie sposób przecenić znaczenia gwiazd podwójnych zaćmieniowych dla astrofizyki. W erze dostarczających olbrzymie ilości danych przeglądów nieba liczba pomiarów dla układów podwójnych pozwala na wybranie tych obiektów, które są dla nas szczególnie interesujące. Czerwone olbrzymy należą do gwiazd, których poznanie wciąż wymaga wysokiej jakości obserwacji umożliwiających wyznaczenie ich parametrów z wysoką dokładnością. Dlatego szczególnie istotnym jest poszukiwanie takich obiektów w układach podwójnych.
W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione założenia i wyniki spektroskopowego (HDS, HRS, HARPS, CORALIE, FEROS, HARPS-N, CHIRON) przeglądu długookresowych gwiazd podwójnych zaćmieniowych z katalogu ASAS, ze szczególnym uwzględnieniem układów z czerwonymi olbrzymami, a także składających się z gwiazd w nieco różnych stadiach ewolucji. Zaprezentowane zostaną uzyskane na podstawie analizy (wzbogaconej o analizę spektroskopową rozplątanych widm składników) wartości parametrów gwiazdowych oraz rezultaty porównania z powszechnie używanymi modelami ewolucyjnymi ze wskazaniem na różnice pomiędzy nimi.

Data
17.11.2014 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA