Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Czy można określić kształt planetoid na podstawie obserwacji fotometrycznych?

prof. Tadeusz Michałowski, OA UAM

Obserwacje fotometryczne są nadal największym źródłem naszej wiedzy o fizycznych własnościach planetoid. Analiza tych danych obserwacyjnych pozwala określać m.in. kształt planetoid, ich okres rotacji czy też orientację osi obrotu. W wykładzie przedstawię metody wyznaczania tych parametrów oraz ograniczenia, z którymi mamy do czynienia przy tej analizie. Przedstawię również sposoby określenia kształtów planetoid, od prostych modeli trójosiowej elipsoidy aż do bardziej złożonych modeli wypukłych i niewypukłych.

Data
31.03.2014 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA