Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dynamo simulations in Milky Way like galaxies

Otmianowska-Mazur Katarzyna
Data
06.06.2016 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA