Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Emisja promieniowania gamma z pulsarów milisekundowych i ich układów

prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek (UŁ)

Celem wykładu jest dyskusja zjawisk wysokich energii obserwowanych w zakresie promieniowania gamma od pulsarów milisekundowych, ich bezpośredniego otoczenia i układów zawierających pulsary milisekundowe. W szczególności będziemy rozważali produkcję promieniowania gamma w wyniku przyśpieszania leptonów w otoczeniu pulsarów w takich obiektach jak: układy podwójne zawierające pulsar milisekundowy, mgławice wokół pulsarów, gromady kuliste i Centrum Galaktyki.

Data
13.05.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA