Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Fascynujący, dwuwymiarowy świat grafenu

prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, Dyrektor Instytutu Fizyki UMK

Grafen to dwuwymiarowy kryształ, o jednoatomowej grubości, zbudowany z atomów węgla tworzących płaską sieć heksagonalną.
Po raz pierwszy został wyizolowany z grafitu w 2005 r. a osiągnięcie to uhonorowano w 2010 Nagrodą Nobla. Rolując grafen można zbudować nanorurki węglowe, znane już od 1991r. Dwuwymiarowość sieci oraz typ wiązań chemicznych pomiędzy atomami węgla w grafenie i nanorurkach są źródłem ich niezwykłych właściwości fizycznych, które pozwalają myśleć o zastąpieniu w przyszłości obecnej elektroniki półprzewodnikowej, nanoelektroniką opartą na węglu. W takich zastosowaniach, struktury grafenowe będą miały rozmiary rzędu nanometrów a zatem istotną rolę będą odgrywały tam efekty brzegowe, które są obecnie przedmiotem moich badań.

Data
18.11.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA