Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Garść nowości z PTPS

Długofalowym celem Pensylwansko-Toruńskiego Projektu Poszukiwań Planet (PTPS) jest opis zmian układów planetarnych z ewolucją ich słońc. W tym celu gromadzone są za pomocą teleskopu Hobby-Eberly (HET) i jego spektrografu wysokiej rozdzielczości (HRS) precyzyjne pomiary prędkości radialnych około 1000 gwiazd na różnych etapach ewolucji. Projekt zaowocował już odkryciem towarzyszy o masach planetarnych przy 11 gwiazdach, głównie olbrzymach typu widmowego K. Jednym z ciekawszych wyników jest odkrycie prawdopodobnego zjawiska wchłonięcia planety przez olbrzyma BD+48 740.

W ramach referatu omówię najnowsze wyniki, stan bieżący oraz nadchodzące odkrycia projektu. Omówię także wstępne wyniki projektów towarzyszących, realizowanych w ramach PTPS: badania obfitości litu i prędkości rotacji gwiazd z naszej próbki.

Data
15.10.2012 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA