Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Godziny Rektorskie

Decyzją JM Rektora 2 listopada będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W związku z tym najbliższe seminarium ogólne odbędzie się w poniedziałek 9 listopada 2015 r.

Data
02.11.2015 (Całodzienne)