Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Granty dla doktorantów CA

Z przyjemnością informujemy, że dwoje doktorantów naszego Centrum Astronomii otrzymało środki finansowe na prowadzenie badań. Mgr Monika Adamów będzie realizowała projekt "Poszukiwanie przyczyn nadobfitości litu w czerwonych olbrzymach z planetami" w ramach programu Preludium – konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Z kolei mgr Jan Ostrowski uzyskał finansowanie w programie MNiSW Mobilność Plus na realizację projektu "Funkcja masy w niejednorodnym modelu kosmologicznym" w Centre de Recherche Astrophysique de Lyon. Serdecznie gratulujemy!