Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Gwiazdy Delta Scuti o dużych amplitudach (HADS-y): nowe odkrycia i perspektywy badań

prof. Andrzej Pigulski

Streszczenie: W swoim wystąpieniu scharakteryzuję gwiazdy typu Delta Scuti o dużych amplitudach (dawniej zwane cefeidami karłowatymi), po czym przedstawię najnowsze odkrycia związane z tymi gwiazdami, w szczególności dotyczące ich obecności w bliskich galaktykach. Pokażę też niektóre wyniki dla tych gwiazd uzyskane z danych Keplera. W końcu przedyskutuję w jaki sposób gwiazdy te mogą być pomocne w rozwiązaniu ogólniejszych problemów związanych z weryfikacją przewidywań teorii pulsacji, np. mechanizmu selekcji modów pulsacyjnych.

Data
14.05.2012 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA