Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Hierarchiczne układy potrójne – nieliniowy model wiekowy

prof. dr hab. Sławomir Breiter (OA UAM)

Tematem jest opracowany przez prelegenta i D. Vokrouhlickiego układ równań opisujący wiekową ewolucję potrójnego układu gwiazd o charakterze hierarchicznym. Anomalie średnie wewnętrznej pary i gwiazdy zewnętrznej zostały usunięte aż do 9 rzędu względem stosunku momentów pędu. Użyto elementów wektorowych orbit (momenty pędu i wektory Laplace’a), dzięki czemu równania są nieosobliwe, zwarte i niezależne od wyboru kierunku osi układu współrzędnych. W szczególnych przypadkach (kołowa orbita składnika zewnętrznego) model jest zgodny z wcześniej publikowanymi, a w przypadku ogólnym jest pierwszym kompletnym układem równań wykraczającym poza liniowe uśrednianie.

Data
23.01.2017 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA