Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Jasne gwiazdy zmienne w obserwacjach BRITE

dr Ewa Niemczura

Pierwsze satelity konstelacji BRITE zaczęły obserwować już w 2013 roku. Od tego czasu zebrane zostały obserwacje fotometryczne dla prawie 400 jasnych gwiazd. W trakcie seminarium opowiem jaki jest obecny stan satelitów, jakie typy gwiazdy były do tej pory obserwowane i jakie obiekty mogą być obserwowane w przyszłości. Dodatkowo przedstawię wyniki analizy obserwacji BRITE'a dla dwu gwiazd: 53 Per i o Cen.

Data
30.01.2017 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA