Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Katedra Astronomii i Astrofizyki

Katedra Astronomii i Astrofizyki CA UMK ma siedzibę w Obserwatorium Astronomicznym UMK położonym w przepięknym parku we wsi Piwnice, niedaleko Torunia. Najważniejsze instrumentarium optyczne znajdujące się w Obserwatorium to teleskop Schmidta - Cassegraina, o średnicy zwierciadła głównego 90 cm, sprzężony ze spektrografem szczelinowym, 60 cm teleskop fotometryczny, historyczny teleskop Drapera oraz półautomatyczna Mała Kamera obrazująca duże obszary nieba (projekt SAVS).

Główna problematyka badań naukowych to:

  • struktura Galaktyki i materia międzygwiazdowa,
  • gwiazdy zmienne, osobliwe i w późnych stadiach ewolucji,
  • badania pozasłonecznych układów planetarnych,
  • mechanika nieba,
  • badania otoczek gwiazdowych,
  • badania procesów powstawania planet,
  • astrofizyczna magnetohydrodynamika,
  • astrofizyka wysokich energii.