Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kinematyczny efekt backreaction w kosmologicznych symulacjach N-body

Kosmologiczne symulacjie N-body to podstawowy sposób na modelowanie wielkoskalowej struktury Wszechświata. Oparte są one o standardowy model kosmologii LCDM, który bazuje na równaniach Friedmanna - jednorodnym rozwiązaniu równań Einsteina. Powszechnie uważa się, choć nie jest to w pełni wykazane, że Newtonowska grawitacja, której równania używa się w symulacjach, jest bardzo dobrym przybliżeniem jednorodnych równań OTW (tj. metryka FLRW). Jednak nie znane jest jeszcze jak duży wpływ mają niejednorodności na jednorodną metrykę FLRW - tzw. efekt Backreaction. Rozwijane są już odpowiednie modele ale efekt ten nie został jeszcze w pełni rozumiany i nie jest wiadome jak jest silny jego wpływ w różnych skalach kosmologicznych. Moja praca ma za zadanie zbadać efekt kinematyczny backreaction w symulacjach kosmologicznych. Jest to pierwszy etap w szerszym projekcie mającym za zadanie udoskonalenie istniejących symulacji kosmologicznych i poprawienia ich ze względu na wspomniany efekt. Czyli innymi słowy uwzględnienia niejednorodności wieloskalowej struktury Wszechświata w symulacjach kosmologicznych w poprawny sposób.

Data
01.06.2015 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA