Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kinematyka zewnętrznego obszaru dysku Drogi Mlecznej

dr hab. Andrzej Strobel, prof. UMK

Referat będzie niejako ko-referatem do wystąpienia pana Pietrukowicza w ostatni poniedziałek. Badania kinematyki gromad otwartych w zewnętrznych partiach dysku Drogi Mlecznej wykazują istnienie obszarów, w których ruch orbitalny wykazuje znaczne odstępstwa od oczekiwanego. Jest to, być może, efekt "mergingu" czyli pochłaniania przez naszą Galaktykę karłowatych sąsiadek. Inna możliwość, to skutki niezbadanych procesów gwiazdotwórczych: wszyscy zgadzamy się co do obrotu materią pomiędzy kolejnymi generacjami gwiazd za pośrednictwem ośrodka międzygwiazdowego, ale szczegóły tego procesu pozostają nieznane.

Data
17.03.2014 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA