Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Kinematyka zewnętrznych (poza orbitą Słońca) obszarów Dysku Galaktyki

dr hab. Andrzej Strobel, prof. UMK

Ciemna materia i Ciemna energia to dwa terminy, które w ostatnich kilku dekadach zdominowały obraz współczesnej astronomii i nauki. Koronnym dowodem na istnienie ciemnej materii są obserwowane płaskie krzywe rotacji galaktyk spiralnych – stałe tempo ich obrotu także w obszarach poza zasięgiem obserwowanej materii. Ten fakt wskazuje na celowość ustalenia tempa rotacji także naszej Galaktyki w jej zewnętrznych obszarach. Do lat 60-ych przyjmowano, że obszary te rotują keplerowsko, czyli zgodnie z brakiem tam dodatkowej materii. Od lat 70-ych jednak kolejne wyznaczenia krzywej rotacji zdają się sugerować jej płaski przebieg także poza orbitą Słońca. W referacie przedstawiono próbę interpretacji obserwowanych prędkości i położeń szeregu wyznaczników: obszarów HII, Cefeid, Gromad otwartych i Mgławic Planetarnych w odniesieniu do możliwego obrazu kinematyki Dysku Galaktyki poza orbitą Słońca. Referat stanowi również zapowiedź szerszego programu badan tego zagadnienia.

Data
21.05.2012 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA