Centrum Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Krytyczne badania relatywistycznych dżetów w blazarach