Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Lit w czerwonych olbrzymach PTPS

Obfitość litu jest jedną z nielicznych właściwości gwiazd, która nie pasuje do przewidywań standardowej teorii ewolucji gwiazd.
Obserwacje pokazują, że zarówno na ciągu głównym, jak i na gałęzi czerwonych olbrzymów, działa niestandardowy mechanizm mieszania materii, którego natury ciągle nie rozumiemy. Dodatkowe mieszanie powoduje spadek obfitości litu, jednakże 1-2% czerwonych olbrzymów zachowuje się zupełnie odwrotnie - obserwujemy dla nich duże nadwyżki w ilości litu. Może to świadczyć o tym, że gwiazda potrafi lit wyprodukować lub akreuje bogatą w lit materię. Na bazie danych spektroskopowych PTPS wykonana została analiza obfitości litu ze szczególnym uwzględnieniem właściwości gwiazd na czerwonej gałęzi olbrzymów. Na seminarium przedstawione i przedyskutowane zostaną jej wyniki, zwłaszcza te, dotyczące właściwości znalezionych w projekcie bogatych w lit olbrzymów.

Data
29.04.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA