Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Modelowanie gwiazd typu W UMa i błękitnych maruderów w gromadach kulistych

prof. Kazimierz Stępień z OA UW

Za pomocą zaproponowanego przeze mnie modelu ewolucyjnego chłodnych gwiazd kontaktowych policzyliśmy (wraz z Marcinem Kiragą) dużą serię modeli takich gwiazd z parametrami charakterystycznymi dla gromad kulistych. Wyniki potwierdziły obserwacje Janusza Kałużnego, że gwiazdy kontaktowe nie występują w dolnej części Ciągu Głównego tych gromad.
Nieliczne gwiazdy kontaktowe przechodzą podczas swej ewolucji do obszaru błękitnych maruderów (będąc nadal podwójnymi), a znacznie większa ich część staje się błękitnymi maruderami po koalescencji obydwu składników. Szczegółowa dyskusja własności tych modeli pokazuje dobrą zgodność z wieloma różnymi obserwacjami maruderów. Wynika stąd wniosek, że populacja błękitnych maruderów w gromadach kulistych jest zdominowana przez obiekty pochodzące z koalescencji układów kontaktowych.

Data
18.04.2016 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA