Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Modelowanie tranzytów w układach wieloplanetarnych

W trakcie referatu przedstawione zostaną wyniki pracy (Migaszewski et al. 2012) na temat modelowania dynamicznego 6-planetarnego układu Kepler-11 (Lissauer et al. 2011), jak również nowe wyniki analizy innego układu tego typu, KOI-435 (Ofir & Dreizler 2012). W obu przypadkach wyznaczono masy i promienie planet, a także elementy ich orbit. Przedyskutowane zostaną interesujące podobieństwa w budowie tych systemów.

Data
18.02.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA