Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Monitorowanie jonosfery z wysoką rozdzielczością czasowo-przestrzenną | Udział konsorcjum POLFAR oraz grupy roboczej POLFARO wraz z 3 polskimi stacjami systemu LOFAR w europejskiej strukturze interferometru radiowego International LOFAR Telescope (ILT)

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, UWM Olsztyn

Seminarium będzie się składało z dwóch części pt.:

1) Monitorowanie jonosfery z wysoką rozdzielczością czasowo-przestrzenną

W referacie zostanie przedstawiona metodologia monitorowania Total Electron Content w skali globalnej i regionalnej z wysoką rozdzielczością czasowo-przestrzenną przy użyciu obserwacji GNSS, satelitarnych misji FORMOSAT 3-COSMIC, SWARM oraz naziemnych ionosond. Zostanie zaprezentowana diagnostyka monitorowania jonosfery znajdująca się w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego UWM w Olsztynie (CDRŚK/UWM). Omówione zostaną również projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczące „pogody kosmicznej” realizowane aktualnie przez CDRŚK/UWM.

2) Udział konsorcjum POLFAR oraz grupy roboczej POLFARO wraz z 3 polskimi stacjami systemu LOFAR w europejskiej strukturze interferometru radiowego International LOFAR Telescope (ILT) na lata 2016-2020

W referacie zostaną zaprezentowane aktualne informacje dotyczące konsorcjum POLFAR oraz współpracy POLFAR z Ineternational LOFAR Telescope (ILT). Omówiona zostanie praca w ramach ILT, oraz aktualne wykorzystanie polskie polskich stacji w czasie wolnym. Pokazane zostaną również regionalne mapy TEC obecnie tworzone przez CDRŚK/UWM w czasie rzeczywistym z rozdzielczością 0.5 deg dla ILT

Data
14.11.2016 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA