Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Nieliniowe symulacje wyjaśniające pola magnetyczne gwiazd Ap jako pozostałości po niestabilności Taylera

dr Jacek Szklarski, (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa)

Kilka procent z gwiazd typu A posiada pewne szczególne cechy: silne
powierzchniowe pola magnetyczne, długi okres rotacji i wyraźną
korelację między nachyleniem osi magnetycznej i czasem obrotu.
Określane są one gwiazdami typu Ap, a pochodzenie ich pól
magnetycznych jest nie do końca wytłumaczone. Ze względu na rotację
różnicową i niewielką warstwę konwekcyjną, we wnętrzach młodych gwiazd A można spodziewać się silnych toroidalnych pól magnetycznych, które mogą okazać się niestabilne. W ramach seminarium przedstawię wyniki symulacji numerycznych pokazujących, że tzw. niestabilność Taylera może odgrywać istotną rolę w wyjaśnianiu fenomenu gwiazd Ap.

Data
14.01.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA