Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Nowi profesorowie Centrum Astronomii

26 wrzesnia w Collegium Maximum Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn pogratulowal nominacji profesorskich nowym profesorom. Z naszego Centrum tytuł naukowy profesora otrzymali prof. dr hab. Krzysztof Goździewski, prof. dr hab. Michał Hanasz oraz prof. dr hab. Marian Szymczak.

Informacja na stronie UMK

fot. A. Romański

fot. A. Romański

fot. A. Romański

fot. A. Romański

fot. A. Romański

fot. A. Romański

fot. A. Romański

fot. A. Romański