Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

O niestabilności termicznej cienkich dysków akrecyjnych

prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak

W teorii dysków akrecyjnych, od samego początku jej istnienia, znany jest problem niestabilności termicznej rozwiązań dysków zdomino-wanych przez ciśnienie promieniowania. Obserwacje jasnych źródeł podwójnych jednak nie potwierdzają istnienia przewidywanych zmian okresowych blasku (z pewnymi wyjątkami). Niedawne symulacje magnetohydrodynamiczne (Hirose et al.) sugerują, że dysypacja energii może być opóźniona w czasie w stosunku do fluktuacji tensora naprężeń. Uwzględnienie takiego opóźnienia w analizie zmienności czasowej dysku akrecyjnego zmienia obraz niestabilności termicznej (Ciesielski et al. 2012).

Data
10.12.2012 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA