Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Obserwacje pulsarów jako laboratorium fizyki

dr Stefan Osłowski, Swinburne University of Technology w Melbourne, CSIRO Astronomy and Space Sciences w Sydney, MPIfR Bonn

Obserwacje pulsarów są wyjątkowym laboratorium fizycznym i pozwalają na przeprowadzanie wielu fizycznych eksperymentów na rozmaitych skalach. Krótko omówię wybrane zastosowania obserwacji pulsarów, w szczególności próby wykrycia fal grawitacyjnych z super masywnych czarnych dziur. Omówię także czym się osobiście zajmuję, czyli co stoi na przeszkodzie do osiągnięcia teoretycznych limitów precyzji i dokładności takich obserwacji i jakie postępy zostały poczynione w trakcie ostatnich paru lat. Te zagadnienia będą coraz ważniejsze w przyszłości gdy nowe teleskopy takie jak SKA i FAST zostaną zbudowane.

Data
22.04.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA