Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Obserwacyjna weryfikacja wpływu efektów Jarkowskiego i YORP na planetoidy

dr Agnieszka Kryszczyńska, UAM

Od kilkunastu lat w fizyce planetoid coraz więcej uwagi poświęca się roli efektów niegrawitacyjnych związanych z oddziaływaniem promieniowania słonecznego na te ciała. Są to m. in. efekty Jarkowskiego i YORP. O ile nasze rozumienie efektu Jarkowskiego jest w miarę satysfakcjonujące, o tyle teoria efektu YORP nadal przeżywa kryzys i wymaga udoskonalenia. W tym kontekście znaczenie mają prace obserwacyjne pozwalające na weryfikację założeń teoretycznych. W ramach seminarium przedstawione będą wyniki obserwacji dokumentujące wpływ w/w efektów na planetoidy.

Data
27.05.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA