Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Optyczne zegary atomowe. Przyszły standard czasu.

dr hab. Michał Zawada

W ramach wykładu przedstawię, jak obecnie na świecie realizowana jest skala czasu. Obecne atomowe wzorce częstotliwości uczestniczące w realizacji skali czasu osiągnęły już swoje fizyczne limity. Nowa generacja wzorców atomowych, bazująca na przejściach optycznych, a nie tak dotychczas mikrofalowych, jest powoli przymierzana do zastąpienia obecnych głównych wzorców częstotliwości. W szczególności przedstawię system dwóch niezależnych optycznych strontowych zegarów atomowych na sieci optycznej działających w Krajowym Laboratorium FAMO. Standardy te są próbkowane wspólnym ultrawąskim laserem. Absolutna częstotliwość przejścia może być zmierzona dzięki użyciu grzebienia częstości optycznej dowiązanego bądź do standardu rubidowego dyscyplinowanego GPSem, bądź do masera wodorowego za pomocą polskiej sieci dystrybucji czasu i częstotliwości OPTIME. Zreferuję wyniki spektroskopii na poziomie hercowym oraz pomiary względnej stabilności obu wzorców.

Data
25.05.2015 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA