Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Parametry gwiazd w próbce PTPS

Jedna z najbardziej efektywnych technik poszukiwania planet pozasłonecznych, metoda prędkości radialnych, bazuje na podstawowych informacjach dotyczących obserwowanych gwiazd. W celu opisu pozasłonecznego układu planetarnego niezbędne jest wyznaczenie parametrów gwiazdowych z jak największą precyzją. Zaprezentowane zostaną podstawowe parametry atmosferyczne, masy i promienie dla ponad 700 gwiazd, głównie olbrzymów i podolbrzymów, z kompletnej próbki 1000 gwiazd z Pensylwańsko-Toruńskiego Projektu Poszukiwań Planet (PTPS). Dodatkowo przedstawione zostaną wstępne wyniki analizy spektroskopowej dla blisko 150 karłów z PTPS.

Data
08.12.2014 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA