Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Perturbacje gwiazdowe w ruchu komet długookresowych

Piotr Dybczyński, Poznań

Komety długookresowe poruszają się po niejednokrotnie po bardzo wydłużonych orbitach eliptycznych lub orbitach otwartych. Gdy taka kometa odchodzi od Słońca na dziesiątki czy setki tysięcy AU w jej ruch mogą być istotne oddziaływania grawitacyjne od pobliskich gwiazd. Gdy badamy ruch komet obserwowanych to dotyczy to nie tylko gwiazd znajdujących się obecnie w otoczeniu Słońca ale również gwiazd pojawiających się w tym otoczeniu (powiedzmy do 1-2 parseków) w ostatnich kilku czy kilkunastu milionach lat. Niestety nasza wiedza w tym zakresie jest mocno ograniczona.

Data
16.04.2012 - 11:15