Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pierścień metanolu jako przejaw dysku wokół masywnej młodej gwiazdy - testujące obserwacje w podczerwieni

dr Anna Bartkiewicz

Obserwacje wielkobazowe wykazały istnienie emisji maserowej metanolu o strukturze pierścieniowej. Taka morfologia sugeruje, że maserowe pierścienie związane są z dyskiem wokół masywnej gwiazdy, jednakże ich kinematyka nie wskazuje na oczekiwaną rotację.
W kolejnym projekcie podjęliśmy próbę znalezienia emisji z dysków akrecyjnych. W kierunku czterech źródeł zostały wykonane obserwacje w podczerwieni (bliskiej i pośredniej) z wysoką rozdzielczością kątową i dokładnością astrometryczną przy użyciu teleskopów Gemini. Przedstawię wyniki naszych obserwacji i bieżącą hipotezę, gdzie powstają maserowe pierścienie.

Data
15.04.2013 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA