Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Polska część teleskopu LOFAR

dr Leszek P. Błaszkiewicz

Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawowe informacje o systemie interferometrycznym Lofar. Jednak główny nacisk położony zostanie na przekazanie informacji na temat polskiej części realizowanej przez 4 ośrodki w ramach konsorcjum POLFAR. Prelegent pokaże kolejne etapy budowy stacji oraz przedstawi obszary badań, w których Lofar będzie wykorzystywany.

Data
26.10.2015 - 11:00
Miejsce
sala seminaryjna Katedry Radioastronomii