Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Postępy w wybranych technikach obrazowania astronomicznego z wysoką rozdzielczością kątową

Aleksander Kurek (UJ)

Rozdzielczość kątowa obrazowania astronomicznego w pasmach UV, optycznym i w podczerwieni jest dziś wciąż limitowana seeingiem atmosferycznym oraz limitem dyfrakcyjnym teleskopów. Obecnie, dzięki coraz większym teleskopom oraz technikom adaptywnym, ma miejsce większa rewolucja w tej dziedzinie niż w czasach Galileusza.
Zaprezentowane zostaną podsumowania postępu w obrazowaniu astronomicznym - od czasów Galileusza, aż po najnowsze oraz przyszłe techniki, jak Event Horizon Telescope (Doeleman 2009). Ponadto, przedstawione zostaną nowatorskie techniki pozwalające m. in. na (1) poprawę jakości fotometrii optycznej, zwłaszcza słabych źródeł, oraz (2) rozdzielczości kątowej zdjęć z małych teleskopów naziemnych. Omówione zostaną także perspektywy obrazowania astronomicznego z rozdzielczością przekraczającą limit dyfrakcyjny dzisiejszych teleskopów, jak tzw. Teleskopy Kwantowe (Kellerer 2014) oraz techniki zwane SPADE / SLIVER (Tsang 2016).

Data
16.01.2017 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA