Centrum Astronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Poszukiwanie planet i brązowych karłów przy pomocy VLBI

W trakcie seminarium przedstawione zostaną teoretyczne oszacowania emisji radiowej, która może być generowana przez masywne planety lub brązowe karły. Wyliczenia te oparte zostały na założeniu, że promieniowanie radiowe powstaje w procesach podobnych do tych, które obserwowane są w układzie Jowisza. Emisja taka zależy w głównej mierze od wartości indukcji pola magnetycznego. Średnia wartość tego pola na Jowiszu to 9G, co pozwala generować promieniowanie radiowe maksymalnie do częstotliwości 40 MHz, czyli dużo poniżej zakresów, w których obserwuje VLBI. Jednak modele teoretyczne masywnych planet oraz brązowych karłów przewidują, że w obiektach młodych (wiek << 1 mld lat) wartość pola magnetycznego może być nawet dwa o rzędy wielkości wyższa niż na Jowiszu. Co za tym idzie emisja radiowa może rozciągać się do częstotliwości rzędu GHz. Czy promieniowanie to będzie na tyle silne, aby mogło być obserwowane przez VLBI? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w trakcie seminarium.

Data
09.05.2016 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA